30 octubre, 2018

Paraules interessants

Definicions per a eco-aventurers

L’Equip Molí vam haver d’investigar el significat de vàries paraules per a poder escriure les nostres aventures. Aquí et mostrem algunes definicions interessants per a eco-aventurers.
 
Sustentable: Indica alguna cosa que es pot suportar per si mateix amb raons suficients que eviten la seva extinció. És l’equilibri que es dóna entre una espècie i els recursos de l’ambient al qual pertany.

Medi ambient: S’entén per medi ambient l’entorn que ens envolta i que condiciona les nostres circumstàncies de vida i la de les generacions venidores. No es tracta només de l’espai en què es desenvolupa la vida, sinó que també comprèn els éssers vius, els objectes, l’aigua, el sòl, l’aire i les relacions existents entre ells, així com elements tan intangibles com la cultura. El medi ambient comprèn el conjunt de valors naturals, socials i culturals existents en un lloc en un moment determinat.

Petrificat: Deixar a algú immòbil de sorpresa o de terror. Quedar-se com una pedra.

Degradar: Disminuir progressivament la força, la intensitat o la grandària d’alguna cosa.

Biodiversitat: Conjunt de totes les formes vivents de la naturalesa entera, d’una regió geogràfica o d’un grup taxonòmic definit. OHHH! Una altra paraula amagada… Taxonomia és una part de la biologia que classifica als ésser vius en grups o en categories sense especificar les causes de classificació.

Descompondre: Separar els components d’alguna cosa.

Invertebrats: Dit de l’animal mancat de columna vertebral.

Dècades: Sèrie de deu, especialment de deu dies o de deu anys.

Micro ecosistema: Conjunt d’organismes vius (de grandària de menys d’un centímetre) que es relacionen entre si en funció del mig físic en el qual es desenvolupen. Micro significa “petit”. Eco significa “casa” i ho entenem com a “entorn” o “lloc on es desenvolupa la vida”.

Depredador: Dit de l’animal que captura uns altres animals per nodrir-se.

Omnívor: Que menja de tot, aliments animals i vegetals.