13 març, 2018

Cursos

Els cursos o tallers són dinàmics i pràctics, on treballem situacions de la nostra vida quotidiana. On podem exposar les nostres visions, opinions i vivències. Apliquem la professionalitat, la naturalitat i creativitat, recursos molt importants en situacions d’estrès.

Adults

Curs de Primers auxilis en nadons i nens
Curs o Taller Primers auxilis per professionals amb tracte amb infants
Primers auxilis a la natura

Escoles/Infants

Curs d’Educació per la salut
Curs de Primers Auxilis a la natura